Trwa ładowanie...
d319nxm
d319nxm
espi

BRASTER - Uprawomocnienie decyzji o przyznaniu prawa ochronnego na znaki towarowe ?BRASTER?, ?BRA ... - EBI

BRASTER - Uprawomocnienie decyzji o przyznaniu prawa ochronnego na znaki towarowe ?BRASTER?, ?BRASTER SCANNER?, ?BRASTER TESTER? (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d319nxm

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uprawomocnienie decyzji o przyznaniu prawa ochronnego na znaki towarowe ?BRASTER?, ?BRASTER SCANNER?, ?BRASTER TESTER? | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BRASTER Spółka Akcyjna (dalej: ?Emitent?) informuje, że w dniu 19.01.2015 roku powziął informację o otrzymaniu ze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization) decyzji o przyznaniu przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization in the Internal Market) prawa ochronnego na terenie Unii Europejskiej dla znaku towarowego ?BRASTER?, ?BRASTER SCANNER? oraz ?BRASTER TESTER? o numerze międzynarodowym odpowiednio: 1193158, 1193383, 1193254, dla klasy 5, 10, 42 oraz 44. W związku z tym, iż do dnia 28 listopada 2014 roku nie wpłynął żaden sprzeciw ze strony osób trzecich od decyzji, o której Emitent informował w raportach bieżących nr 19/2014, 20/2014, 21/2014, informacja o przyznaniu prawa ochronnego dla powyższych znaków towarowych na terenie Unii Europejskiej została ogłoszona dnia 2 stycznia 2015 roku. Zarejestrowanie powyższego znaku jest kolejnym krokiem zabezpieczenia posiadanej przez BRASTER S.A. własności intelektualnej. Postawa
prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Halicki Prezes Zarządu
Konrad Kowalczuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d319nxm

Podziel się opinią

Share
d319nxm
d319nxm