Trwa ładowanie...
d1d3mvj
espi

BRIJU S.A. - Rejestracja zmian w Statucie Spółki (42/2014)

BRIJU S.A. - Rejestracja zmian w Statucie Spółki (42/2014)
Share
d1d3mvj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BRIJU S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmian w Statucie Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, że w dniu 7 listopada 2014 roku do siedziby Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (?Sąd?) z dnia 30 października 2014 roku w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki. Na mocy w/w postanowienia Sąd dokonał rejestracji zmiany § 8 ust.2 i § 16 ust. 3 Statutu Spółki. Zmiany zostały dokonane na mocy uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 roku, przekazanej do publicznej wiadomości w formie załącznika do raportu bieżącego nr 17/2014 z 30 czerwca 2014 roku. Jednocześnie Emitent informuje, że tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej, Spółka przekazała w formie załącznika do raportu bieżącego nr 19/2014 z 30 czerwca 2014 roku. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BRIJU SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRIJU S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-884 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Bernardyński 4/3
(ulica) (numer)
(048) 61 424 59 03 (048) 61 424 59 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
784-214-99-99 639848296
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Tomasz Piotrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d3mvj

Podziel się opinią

Share
d1d3mvj
d1d3mvj