Trwa ładowanie...
d3aj5y2
espi

BROWAR GONTYNIEC - Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją Akcji serii D1 (46/2014) - EBI

BROWAR GONTYNIEC - Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją Akcji serii D1 (46/2014)

Share
d3aj5y2
NEW CONNECT
Raport EBI nr 46 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją Akcji serii D1
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Browar Gontyniec S. A. z siedzibą w Kamionce (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 5 grudnia 2014 r. na stronie internetowej Emitenta (www.grupagontyniec.pl) oraz na stronie internetowej Oferującego ? NWAI Dom Maklerski S. A. (www.nwai.pl) zostało opublikowane Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną 4.735.800 akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki Browar Gontyniec Spółka Akcyjna. Oferta Publiczna Akcji serii D1 Emitenta odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach serii D1, ich ofercie i Emitencie. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Klimczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

Podziel się opinią

Share
d3aj5y2
d3aj5y2