Trwa ładowanie...
dzaf76y

BROWAR GONTYNIEC S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 22 października 2015 r. wraz projekta ...

BROWAR GONTYNIEC S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 22 października 2015 r. wraz projektami uchwał i pierwszym zawiadomieniem o połączeniu podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1)-3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133) (16/2015)

Share
dzaf76y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-04
Skrócona nazwa emitenta
BROWAR GONTYNIEC S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 22 października 2015 r. wraz projektami uchwał i pierwszym zawiadomieniem o połączeniu podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1)-3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133)
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Browar Gontyniec S. A. z siedzibą w Kamionce (?Spółka?, ?Emitent?) informuje o zwołaniu na dzień 22 października 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Towarowej 2, w Golden Tulip Warsaw Centre, sala konferencyjna ?Krokus?, o godz. 12:00, 00-811 Warszawa. Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu ? na podstawie art. 504 KSH ? pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Browar Gontyniec S.A. i Browar Konstancin S.A. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości: - treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ na dzień 22.10.2015 r.; - projekty Uchwał; - informacja o ogólnej liczbie głosów; - formularz głosowania przez pełnomocnika; - plan połączenia.
Załączniki
Plik Opis
2015.09.04 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ spółki Browar Gontyniec S A na dzień 22.10.2015.pdf treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ na dzień 22.10.2015 r.;
2015.09.04 Projekty uchwał NWZ Browar Gontyniec S A zwołanego na dzień 22.10.2015.pdf projekty Uchwał
2015.09.04 Ogólna liczba głosów Browar Gontyniec S A.pdf informacja o ogólnej liczbie głosów
2015.09.04 Formularz głosowania Browar Gontyniec S.A..pdf formularz głosowania przez pełnomocnika
2015.09.04 Plan połączenia.pdf plan połączenia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzaf76y

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | BROWAR GONTYNIEC SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | BROWAR GONTYNIEC S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 64-800 | | Kamionka | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Kamionka | | 21 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 67 350 53 82 | | +48 67 345 03 40 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 764-263-40-46 | | 301363600 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Robert Klimczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzaf76y

Podziel się opinią

Share
dzaf76y
dzaf76y