Trwa ładowanie...
d247o8u
d247o8u
espi

BS-PMBS ZABŁUDÓW - Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2014 rok (3/2015) - EBI

BS-PMBS ZABŁUDÓW - Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2014 rok (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d247o8u
CATALYST
Raport EBI nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2014 rok
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie informuje, iż badanie sprawozdania finansowego za rok 2014 zostało zakończone i podpisane bez uwag przez biegłego rewidenta w dniu 28.04.2015 roku. Do tej pory nie otrzymaliśmy jednak zatwierdzonego przez Związek Rewizyjny raportu, w związku z powyższym raport roczny za rok 2014 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 15 maja 2015 roku a nie jak planowano 4 maja 2015 roku. Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Szostak Prezes Zarządu
Jolanta Puławska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d247o8u

Podziel się opinią

Share
d247o8u
d247o8u