Trwa ładowanie...
d2a51p0

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Raport roczny R 2013

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d2a51p0
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży 155 308 136 244 36 954 32 644
Zysk (strata) ze sprzedaży 15 749 14 931 3 747 3 577
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 718 17 895 4 692 4 288
Zysk (strata) przed opodatkowania 20 969 20 743 4 989 4 970
Zysk (strata) netto 16 931 16 750 4 029 4 013
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 586 16 411 5 374 3 932
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 905 -3 085 -3 784 -739
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 269 -8 693 -1 968 -2 083
Przepływy pieniężne netto ? razem -1 588 4 633 -378 1 110
Aktywa/Pasywa razem 207 552 191 238 50 046 46 778
Aktywa trwałe 102 954 92 208 24 825 22 555
Aktywa obrotowe 104 598 99 030 25 221 24 223
Kapitał własny 165 712 153 684 39 958 37 592
Zobowiązania razem 41 840 37 544 10 088 9 184
Zobowiązania długoterminowe 18 058 20 346 4 354 4 977
Zobowiązania krótkoterminowe 23 782 17 208 5 734 4 209
Liczba akcji (tys. szt.) 9 808 9 808 9 808 9 808
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 1,72 1,71 0,44 0,42
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 16,90 15,67 4,29 3,83
Dane finansowe zostały przeliczone na walute EUR wg kursów:- kurs przeliczenia pozycji bilansu: 31.12.2013 - 4,1472; 31.12.2012 - 4,0882- kurs przeliczenia pozycji Rzis oraz Rpp: 31.12.2013 - 4,2027; 31.12.2012 - 4,1736
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
BSC Drukarnia2013Sprawozdanie Zarzadu_Jednostkowe.pdf BSC Sprawozdanie Zarządu Jednostkowe 2013
BSC Drukarnia2013Raport_Jednostkowy.pdf BSC Raport Finansowy Jednostkowy 2013
BSC DrukarniaJednostkowy2013_list zarzadu.pdf BSC List Zarządu Jednostkowy 2013
BSC Drukarnia_BSF 2013_opinia.pdf BSC Opinia Biegłego Rewidenta Jednostkowy 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2a51p0

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF/MR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 60-171 | | POZNAŃ | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ŻMIGRODZKA | | 37 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 867 60 61 | | +48 61 861 60 66 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@bsc-packaging.com | | www.bsc-packaging.com | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 779-20-76-889 | | 639627371 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | 4AUDYT Sp. z o.o. 60-538 Poznań, ul. Kościelna 18/4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Janusz Schwark Prezes Zarządu
2014-03-21 Arkadiusz Czysz Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Maria Świątkowska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2a51p0

Podziel się opinią

Share
d2a51p0
d2a51p0