Trwa ładowanie...
d3bp3bo

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d3bp3bo
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży 155 654 137 339 37 036 32 907
Zysk (strata) ze sprzedaży 17 840 16 672 4 245 3 995
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 751 18 415 4 938 4 412
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 21 950 21 274 5 223 5 097
Zysk (strata) netto 17 714 17 162 4 215 4 112
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom BSC 17 714 17 162 4 215 4 112
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 977 14 684 6 657 3 518
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 024 -1 513 -5 002 -363
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 892 -9 065 -2 116 -2 172
Przepływy pieniężne netto ? razem -1 939 4 106 -461 984
Aktywa/Pasywa razem 216 958 200 605 52 314 49 069
Aktywa trwałe 110 048 95 391 26 535 23 333
Aktywa obrotowe 106 911 105 214 25 779 25 736
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom BSC 174 707 161 897 42 126 39 601
Zobowiązania razem 42 251 38 707 10 188 9 468
Zobowiązania długoterminowe 18 818 21 316 4 538 5 214
Zobowiązania krótkoterminowe 23 433 17 390 5 650 4 254
Liczba akcji (tys. szt.) 9 808 9 808 9 808 9 808
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 1,81 1,75 0,44 0,43
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 17,81 16,50 4,29 4,04
Dane finansowe zostały przeliczone na walute EUR wg kursów:- kurs przeliczenia pozycji bilansu: 31.12.2013 - 4,1472; 31.12.2012 - 4,0882- kurs przeliczenia pozycji Rzis oraz Rpp: 31.12.2013 - 4,2027; 31.12.2012 - 4,1736
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
BSC Drukarnia2013Sprawozdanie Zarzadu_Skonsolidowane.pdf BSC Sprawozdanie Zarządu Skonsolidowane 2013
BSC Drukarnia2013Raport_Skonsolidowany.pdf BSC Raport Finansowy Skonsolidowany 2013
BSC DrukarniaGrupa2013_list zarzadu.pdf BSC List Zarządu Skonsolidowany 2013
BSC Drukarnia_BSSF 2013_opinia.pdf BSC Opinia Biegłego Rewidenta Skonsolidowany 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3bp3bo

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 60-171 | | POZNAŃ | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ŻMIGRODZKA | | 37 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 867 60 61 | | +48 61 861 60 66 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@bsc-packaging.com | | www.bsc-packaging.com | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 779-20-76-889 | | 639627371 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | 4AUDYT Sp. z o.o. 60-538 Poznań, ul. Kościelna 18/4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Janusz Schwark Prezes Zarządu
2014-03-21 Arkadiusz Czysz Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Maria Świątkowska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3bp3bo

Podziel się opinią

Share
d3bp3bo
d3bp3bo