Trwa ładowanie...
d1pn8p3

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d1pn8p3
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży 170 381 155 654 40 710 37 036
Zysk (strata) ze sprzedaży 20 967 17 840 5 010 4 245
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 820 20 751 6 169 4 938
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 26 472 21 950 6 325 5 223
Zysk (strata) netto 21 504 17 714 5 138 4 215
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom BSC 21 504 17 714 5 138 4 215
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 422 27 977 3 384 6 657
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -28 366 -21 024 -6 655 -5 002
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 6 915 -8 892 -1 652 -2 116
Przepływy pieniężne netto ? razem -20 859 -1 939 -4 984 -461
Aktywa/Pasywa razem 228 491 216 958 53 607 52 314
Aktywa trwałe 117 922 110 048 27 666 26 535
Aktywa obrotowe 110 569 106 911 25 941 25 779
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom BSC 191 308 174 707 44 884 42 126
Zobowiązania razem 37 183 42 251 8 724 10 188
Zobowiązania długoterminowe 16 951 18 818 3 977 4 538
Zobowiązania krótkoterminowe 20 232 23 433 4 747 5 650
Liczba akcji (tys. szt.) 9 808 9 808 9 808 9 808
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 2,20 1,81 0,52 0,44
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 19,51 17,81 4,58 4,29
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro wg kursów: - kurs do przeliczenia pozycji bilansu: 31.12.2013 - 4,1472; 31.12.2014 - 4,2623 - kurs do przeliczenia pozycji Rzis i Rpp: 31.12.2013 - 4,2027; 31.12.2014 - 4,1852
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
BSC Drukarnia2014Raport_Skonsolidowany.pdf BSC Raport Finansowy 2014 Skonsolidowany
BSC Drukarnia2014SprawozdanieZarzaduSkonsolidowane.pdf BSC Sprawozdanie Zarządu 2014 Skonsolidowane
ListPrezesaZarzadu2014Grupa.pdf List Prezesa Zarządu 2014 Grupa
BSC_Drukarnia Opakowań_BSSF2014opinia.pdf Opinia Biegłego Rewidenta 2014 Skonsolidowane

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1pn8p3

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 60-171 | | POZNAŃ | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ŻMIGRODZKA | | 37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 867 60 61 | | +48 61 861 60 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@bsc-packaging.com | | www.bsc-packaging.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 779-20-76-889 | | 639627371 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | 4AUDYT Sp. z o.o. 60-538 Poznań, ul. Kościelna 18/4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Janusz Schwark Prezes Zarządu
2015-03-20 Arkadiusz Czysz Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Maria Świątkowska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1pn8p3

Podziel się opinią

Share
d1pn8p3
d1pn8p3