Trwa ładowanie...
d27s78g

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i do ...

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i do dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdań finansowych (6/2014)

Share
d27s78g
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-27
Skrócona nazwa emitenta
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i do dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Spółka?), niniejszym informuje, że w dniu 27 maja 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu powołanego w Spółce, dokonała wyboru spółki 4Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościelnej 18/4, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3363, jako podmiotu uprawnionego do: (i) dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.; oraz (ii) badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27s78g

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 60-171 | | POZNAŃ | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ŻMIGRODZKA | | 37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 867 60 61 | | +48 61 861 60 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@bsc-packaging.com | | www.bsc-packaging.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 779-20-76-889 | | 639627371 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27s78g

Podziel się opinią

Share
d27s78g
d27s78g