Trwa ładowanie...
dt4j6m9
espi

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Zawiadomienie o transakcji zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A ...

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Zawiadomienie o transakcji zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. pomiędzy Osobami Blisko Związanymi z Prezesem Zarządu i zmianie podmiotu zależnego od akcjonariusza, posiadającego ponad 10 % głosów w Spółce (23/2015)

Share
dt4j6m9

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcji zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. pomiędzy Osobami Blisko Związanymi z Prezesem Zarządu i zmianie podmiotu zależnego od akcjonariusza, posiadającego ponad 10 % głosów w Spółce | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Spółka? albo ?Emitent?) informuje, że w dniu 14 września 2015 r. otrzymał od Prezesa Zarządu Spółki ? pana Janusza Schwark ? zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1, ust. 4 pkt 5 i art. 87 ust. 5 ustawy o ofercie (?Ustawa o ofercie?) oraz art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (?Ustawa?), informujące o transakcji zbycia akcji Emitenta pomiędzy Osobami Blisko Związanymi z Prezesem Zarządu oraz o zmianie podmiotu zależnego od akcjonariusza, posiadającego ponad 10 % głosów w Spółce. Zgodnie z treścią zawiadomienia: (1) Pomiędzy spółkami, które stanowią osoby blisko związane z ww. Prezesem Zarządu, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy, doszło do transakcji sprzedaży 1.200.758 akcji Emitenta ? na podstawie umowy sprzedaży akcji z dnia 10 września 2015 r., zawartej w Poznaniu poza rynkiem regulowanym; (2) zbycie akcji nastąpiło za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 37.175.467,68 zł; (3) spółka występująca w powyższej
transakcji w charakterze zbywcy jest osobą blisko związaną z ww. Prezesem Zarządu, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy, w szczególności z tego powodu, że Prezes Zarządu Emitenta pełni funkcję jedynego członka zarządu jedynego Komplementariusza tej spółki (zbywcy), a nadto jest w tej spółce większościowym akcjonariuszem (czerpiącym zyski z jej działalności); (4) spółka występująca w powyższej transakcji w charakterze nabywcy jest osobą blisko związaną z ww. Prezesem Zarządu, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy, w szczególności z tego powodu, że Prezes Zarządu Emitenta pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu tej spółki (nabywcy), a nadto jest w tej spółce większościowym akcjonariuszem (czerpiącym zyski z jej działalności); (5) w związku z powyższą transakcją nastąpiła zmiana podmiotu zależnego od Prezesa Zarządu, posiadającego akcje Spółki, o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy o Ofercie ? którym jest aktualnie JS Holding spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, posiadająca bezpośrednio
1.200.758 akcji Emitenta, stanowiących 12,24 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających prawo do 1.200.758 głosów, stanowiących 12,24 % w ogólnej liczbie głosów. Pełna treść wyżej wymienionego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zalacznik_zawiadomienie.pdf | zawiadomienie w trybie art.69 ustawy o ofercie publicznej i art.160ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dt4j6m9

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 60-171 | | POZNAŃ | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | ŻMIGRODZKA | | 37 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 61 867 60 61 | | +48 867 60 66 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | relacje-inwestorskie@bsc-packaging.com | | www.bsc-packaging.com | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 779-20-76-889 | | 639627371 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-14 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dt4j6m9

Podziel się opinią

Share
dt4j6m9
dt4j6m9