Trwa ładowanie...
d1woxnk
d1woxnk
espi

BUDIMEX - Budowa drogi ekspresowej S5 ? obwodnica Bojanowa i Rawicza ? dokończenie budowy ? nowy ...

BUDIMEX - Budowa drogi ekspresowej S5 ? obwodnica Bojanowa i Rawicza ? dokończenie budowy ? nowy kontrakt Budimeksu SA (16/2014)
Share
d1woxnk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Budowa drogi ekspresowej S5 ? obwodnica Bojanowa i Rawicza ? dokończenie budowy ? nowy kontrakt Budimeksu SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | rb bx/16/2014 Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 21 lutego 2014 r. z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu została podpisana umowa na: "Budowę drogi ekspresowej S5 odcinek Poznań (A-2 węzeł "Głuchowo") ? Wrocław (A-8 węzeł "Widawa") odcinek Kaczkowo ? Korzeńsko (obwodnica Bojanowa i Rawicza) ? dokończenie budowy". Wartość umowy: 198 799 365,60 złotych netto Termin rozpoczęcia robót: do 7 dni od daty podpisania umowy Termin zakończenia robót: 8 miesięcy od daty rozpoczęcia robót (nie wlicza się okresów zimowych od 15.12 do 15.03) Okres gwarancji: 7 lat Warunki finansowe: Zaliczka: do wyboru przez wykonawcę dwie możliwości: 5% lub 10% kwoty kontraktowej brutto Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny ofertowej brutto Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 20% kwoty kontraktowej brutto. Kary płacone przez zamawiającego: 15% kwoty kontraktowej brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEX Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 40
(ulica) (numer)
022 6236000 022 6236001
(telefon) (fax)
info@budimex.com.pl budimex.com.pl
(e-mail) (www)
5261003187 010732630
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Dariusz Blocher Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1woxnk

Podziel się opinią

Share
d1woxnk
d1woxnk