Trwa ładowanie...
dhwmzeu
espi

BUDIMEX - Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego i siedziby Urzędu Marszałkowskiego ? nowy ko...

BUDIMEX - Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego i siedziby Urzędu Marszałkowskiego ? nowy kontrakt Budimeksu SA (24/2014)
Share
dhwmzeu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego i siedziby Urzędu Marszałkowskiego ? nowy kontrakt Budimeksu SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | rb bx/24/2014 Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 12 marca 2014 r. spółka podpisała z Marszałkiem Województwa Lubelskiego umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na zrealizowaniu dwóch odrębnych zadań inwestycyjnych pn. "Lubelskie Centrum Konferencyjne" i "Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie", z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wartość umowy: 89 722 999,99 złotych netto Termin rozpoczęcia robót: w ciągu 14 dni od podpisania umowy Termin zakończenia robót: 30.04.2015 dla LCK oraz 31.05.2015 dla BUM Okres gwarancji: 60 miesięcy Warunki finansowe: Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia brutto Kary płacone przez wykonawcę: - 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia - 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy - w przypadku uzyskania dofinansowania przez zamawiającego, każda działalność bądź
zaniechanie wykonawcy, której wynikiem będzie utrata dofinansowania projektu ze środków zewnętrznych, będzie przedmiotem roszczeń odszkodowawczych zamawiającego w stosunku do wykonawcy Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną. Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEX Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 40
(ulica) (numer)
022 6236000 022 6236001
(telefon) (fax)
info@budimex.com.pl budimex.com.pl
(e-mail) (www)
5261003187 010732630
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Dariusz Blocher Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhwmzeu

Podziel się opinią

Share
dhwmzeu
dhwmzeu