Trwa ładowanie...
d1spye5

BUDIMEX - Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego i siedziby Urzędu Marszałkowskiego ? nowy ko...

BUDIMEX - Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego i siedziby Urzędu Marszałkowskiego ? nowy kontrakt Budimeksu SA (24/2014)

Share
d1spye5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego i siedziby Urzędu Marszałkowskiego ? nowy kontrakt Budimeksu SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | rb bx/24/2014 Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 12 marca 2014 r. spółka podpisała z Marszałkiem Województwa Lubelskiego umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na zrealizowaniu dwóch odrębnych zadań inwestycyjnych pn. "Lubelskie Centrum Konferencyjne" i "Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie", z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wartość umowy: 89 722 999,99 złotych netto Termin rozpoczęcia robót: w ciągu 14 dni od podpisania umowy Termin zakończenia robót: 30.04.2015 dla LCK oraz 31.05.2015 dla BUM Okres gwarancji: 60 miesięcy Warunki finansowe: Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia brutto Kary płacone przez wykonawcę: - 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia - 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy - w przypadku uzyskania dofinansowania przez zamawiającego, każda działalność bądź
zaniechanie wykonawcy, której wynikiem będzie utrata dofinansowania projektu ze środków zewnętrznych, będzie przedmiotem roszczeń odszkodowawczych zamawiającego w stosunku do wykonawcy Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną. Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1spye5

| | | Budimex SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BUDIMEX | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-040 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stawki | | 40 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 6236000 | | 022 6236001 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@budimex.com.pl | | budimex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5261003187 | | 010732630 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Dariusz Blocher Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1spye5

Podziel się opinią

Share
d1spye5
d1spye5