Trwa ładowanie...
d3r65hz
espi

BUDIMEX - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA (25/2014)

BUDIMEX - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA (25/2014)
Share
d3r65hz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-12
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
rb bx/25/2014 Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 12 marca 2014 r. otrzymał informację od Banku Zachodniego WBK SA o podpisaniu aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2013 z dnia 4 marca 2013 roku. Na mocy w/w aneksu bank przedłużył umowę do dnia 3 marca 2015 roku. Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEX Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 40
(ulica) (numer)
022 6236000 022 6236001
(telefon) (fax)
info@budimex.com.pl budimex.com.pl
(e-mail) (www)
5261003187 010732630
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Dariusz Blocher Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r65hz

Podziel się opinią

Share
d3r65hz
d3r65hz