Trwa ładowanie...
d3my4di

BUDIMEX - Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z Bankiem Zachodnim WBK SA (29/2014)

BUDIMEX - Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z Bankiem Zachodnim WBK SA (29/2014)

Share
d3my4di
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-13
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z Bankiem Zachodnim WBK SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
rb bx/29/2014 Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 13 marca 2014 r. został poinformowany przez Bank Zachodni WBK SA o podpisaniu aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe, o zawarciu i zmianach której Budimex informował w raportach bieżących nr 89/2009 z dnia 16 października 2009 r., nr 33/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r., nr 36/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r., nr 19/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r., nr 14/2013 z dnia 4 marca 2013 r. oraz nr 40/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. Na mocy aneksu bank zwiększył kwotę limitu na gwarancje bankowe o kwotę 100 000 000 zł (sto milionów złotych), tj. z kwoty 216 000 000 zł (dwieście szesnaście milionów złotych) do kwoty 316 000 000 zł (trzysta szesnaście milionów złotych). Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3my4di

| | | Budimex SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BUDIMEX | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-040 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stawki | | 40 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 6236000 | | 022 6236001 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@budimex.com.pl | | budimex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5261003187 | | 010732630 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Dariusz Blocher Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3my4di

Podziel się opinią

Share
d3my4di
d3my4di