Trwa ładowanie...
dhwlsfm
espi

BUDIMEX - Skład Rady Nadzorczej Budimeksu SA ósmej kadencji (30/2013)

BUDIMEX - Skład Rady Nadzorczej Budimeksu SA ósmej kadencji (30/2013)
Share
dhwlsfm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skład Rady Nadzorczej Budimeksu SA ósmej kadencji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | rb bx/30/2013 Zarząd Budimeksu SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA zwołane uchwałami nr 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 i 200 z dnia 24 kwietnia 2013 r. powołało do Rady Nadzorczej Budimeksu SA ósmej kadencji następujące osoby: 1. Marzenna Anna Weresa 2. Piotr Kamiński 3. Tomasz Paweł Sielicki 4. Maciej Stańczuk 5. Igor Chalupec 6. Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco 7. Javier Galindo Hernandez 8. Jose Carlos Garrido Lestache 9. Marek Michałowski Biogramy członków Rady Nadzorczej: Marzenna Anna Weresa jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Od 2003 roku doktor habilitowany Nauk Ekonomicznych. Obecnie jest dyrektorem i profesorem Instytutu Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej. W latach 1989 ? 1994 była Kierownikiem Biura d/s Handlu Zagranicznego, a od 1991 r. wiceprezesem Zarządu w EDMAR Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. W latach 1996 ? 1997 była Konsultantem w Departamencie Ekonomicznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W latach 2001 ? 2005 pełniła funkcje
wiceprezesa Zarządu, Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Od 2008 roku jest członkiem Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA. Piotr Kamiński jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie w Amsterdamie, Uniwersytecie Katolickim w Leuven, Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie. W latach 2006-2007 uczestniczył w elitarnym programie dla kadry zarządzającej Advanced Management Program IESE Business School University of Navarra. Od 1992 r. pracował w KPWiG, od 1994 r. do 2000 r. był dyrektorem Departamentu Spółek Publicznych i Finansów KPWiG. W latach 1998-2001 był członkiem Komisji Egzaminacyjnej na Doradców Inwestycyjnych. W latach 2000-2003 zajmował stanowisko wiceprezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Od 2003 r. do 2006 r. członek Zarządu PKO Banku Polskiego SA. W latach 2006-2009 był prezesem Zarządu Banku Pocztowego SA. Od czerwca 2009 r. jest członkiem Komisji Nadzoru Audytowego powołanym przez
Ministra Finansów. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i posiada stosowne uprawnienia. Obecnie jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Wielton SA. Od 2011 roku jest członkiem Zarządu (od 2012 r. p.o. prezesa Zarządu) Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. Tomasz Sielicki jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (kierunek informatyka). W Sygnity SA (dawniej ComputerLand SA) pracował od powstania firmy w 1991 roku. Od 1992 roku pełnił funkcję prezesa Zarządu, a od czerwca 2005 roku prezydenta Grupy Sygnity. Od czerwca 2007 roku w radzie nadzorczej Sygnity SA. Jest członkiem m.in. Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie oraz Rady Instytutu Spraw Publicznych, Rady Głównej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Rady Fundacji "Wspólna Droga". Zasiada w radach nadzorczych kilku przedsiębiorstw, m.in. Agora SA. Pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców
Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji. Dwa razy - w roku 1997 oraz 2001 - odebrał w imieniu Signity ? nagrodę dla Najlepszej Spółki Giełdowej za wzrost wartości akcji ? przyznaną przez gazetę Parkiet. W 2005 r. jako jedyny Polak znalazł się wśród 25 osobowości wyróżnionych w rankingu "Stars of Europe 2005" ? europejskiej edycji prestiżowego tygodnika BusinessWeek. W kwietniu 2006 r. uzyskał nagrodę polskiego środowiska teleinformatycznego, przyznaną przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji. Maciej Stańczuk jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2006-2007 uczestniczył w programie dla kadry zarządzającej Advanced Management Program IESE Business School University of Navarra. W latach 1990-1993 był członkiem Zarządu, dyrektorem Departamentu Kredytowego oraz głównym ekonomistą Polskiego Banku Rozwoju w Warszawie. W latach 1993-1995 zajmował stanowisko Kierownika Oddziału w Westdeutsche Landesbank w Düsseldorfie. Od 1995 r. jest związany z WestLB
Polska. W latach 1997-2000 dyrektor generalny WestLB Polska. Od 2000 r. prezes Zarządu i dyrektor generalny WestLB Polska. Obecnie prezes Zarządu Polskiego Banku Przedsiębiorczości. Igor Chalupec jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Makler papierów wartościowych (lic. nr 45). W latach 1991-1995 założyciel, a następnie dyrektor Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao SA. Był również przewodniczącym samorządu domów maklerskich (1994-1995). Od 1995 r. członek, a od 2000 do 2003 roku wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA odpowiedzialny m.in. za bankowość korporacyjną i inwestycyjną, operacje skarbowe, powiernicze, zarządzanie aktywami oraz funduszami inwestycyjnymi. W latach 2003-2004 Wiceminister Finansów, Wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Członek Financial Services Commitee (Bruksela) odpowiedzialny m.in. za sprawy europejskie, rynki finansowe i informację finansową. Autor Agendy Warsaw
City 2010 ? rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego. Od października 2004 r. do stycznia 2007 r. prezes Zarządu i dyrektor generalny Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN, po nabyciu litewskiej rafinerii Mażeikiu Nafta w 2006 r. ? największej firmy paliwowej w Europie Środkowej. Od 2007 r. Prezes Zarządu i Partner Zarządzający ICENTIS Capital i ICENTIS Sp. z o.o. Corporate Solutions S.K.A. spółek działających w obszarze doradztwa finansowego i inwestycyjnego. Członek wielu rad nadzorczych, w tym RUCH SA (2010-obecnie), Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (1995-2003), Unipetrol, a.s. (2005-2007), Budimex SA (2007-obecnie), PZU Życie (2008-2010), Banku Handlowego w Warszawie (2009-obecnie). Członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy. Członek Rady Fundacji Nadzorczej Instytutu Spraw Publicznych, członek Polskiej Rady Biznesu, członek Rady Fundatorów Polskiego Instytutu Dyrektorów, członek Rady Programowej Executive Club. Laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym nagrody Hermesa za wybitne
zasługi dla odbudowy polskiego rynku kapitałowego, nagrody Wektora Konfederacji Pracodawców Polskich oraz laureat nagrody Lesława A. Pagi przyznawanej za wdrażanie nowoczesnych standardów w polskiej gospodarce. Współautor książki "Rosja, ropa, polityka, czyli o największej inwestycji PKN ORLEN" poświęconej nabyciu rafinerii w Możejkach. Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco urodził się w 1967 roku w Madrycie w Hiszpanii. Jest absolwentem Politechniki Madryckiej, inżynierem budowy dróg, kanałów i mostów. Od roku 1991 pracuje w Ferrovialu. Swoją karierę zawodową rozwijał w Hiszpanii, Maroku, Włoszech, Portugalii i w Polsce. W latach 2002 ? 2005 był wiceprezesem Zarządu Budimeksu SA. W 2005 roku awansował na stanowisko dyrektora zarządzającego Pionu Budownictwa Międzynarodowego w Ferrovialu Agromanie. Od 2008 roku jest dyrektorem generalnym Ferroviala Agromana. Javier Galindo Hernández inżynier budowlany, absolwent Politechniki Madryckiej, posiada dyplom MBA (Instituto de Empresa), ukończył PADE, Program
zarządzania na wysokim szczeblu (IESE) oraz Program rozwoju w Whittemore School of Business & Economics Uniwersytetu New Hampshire USA. W Grupie Ferrovial od 1987 r., początkowo jako dyrektor projektów, następnie kontroler w Dziale Finansów, Planowania oraz Kontroli Grupy. Po fuzji spółek Ferrovial SA i Agroman SA, pełnił funkcję dyrektora finansowego Ferrovial Agroman SA. Jako dyrektor ds. finansów i rozwoju spółki odpowiedzialny był za określanie oraz opracowywanie strategii dla krajowych i międzynarodowych zakupów (najważniejszym był zakup Budimeksu oraz spółki budowlanej Webber w Teksasie, USA). José Carlos Garrido ? Lestache Rodríguez jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Complutense w Madrycie. Od 1983 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Madrycie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu doradztwa prawnego w Instituto de Empresa. W 1981 r. podjął pracę w Grupie Ferrovial, gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora Działu Prawnego Ferrovial Agroman SA. Od 25 lat jego kariera zawodowa związana jest z
zagadnieniem kontraktów publicznych, w szczególności z realizacją budów. Marek Michałowski jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Pracę zawodową rozpoczął w Budimeksie w 1978 r. Od roku 1990 członek Zarządu Budimeksu SA i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. Od kwietnia do listopada 1998 roku prezes zarządu Dromeksu SA. Od listopada 1998 r. do września 2009 r. dyrektor generalny, prezes Zarządu Budimeksu SA. Od października 2009 r. dyrektor generalny Ferrovial Agroman SA na Europę Środkowo ? Wschodnią. Członek Rady Głównej BCC. Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Prezes Polskiego Związku Golfa. Z informacji uzyskanych od członków Rady Nadzorczej wynika, że działalność wykonywana przez każdego z nich poza Budimeksem nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Budimeksie, a także, że żaden członek Rady Nadzorczej Budimeksu SA nie uczestniczy w
spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Żaden członek Rady Nadzorczej Budimeksu SA nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Żaden członek Rady Nadzorczej Budimeksu SA nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEX Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 40
(ulica) (numer)
022 6236000 022 6236001
(telefon) (fax)
info@budimex.com.pl budimex.com.pl
(e-mail) (www)
5261003187 010732630
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Dariusz Blocher Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhwlsfm

Podziel się opinią

Share
dhwlsfm
dhwlsfm