Trwa ładowanie...
dwgk56a
espi

BUDOPOL - Projekty uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. ...

BUDOPOL - Projekty uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej w dniu 3 kwietnia 2014 r. (6/2014)
Share
dwgk56a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-12
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej w dniu 3 kwietnia 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej w dniu 3 kwietnia 2014 r. (treść projektów uchwał w załączniku).
Załączniki
Plik Opis
Zał. do rap. nr 6_Projekty uchwał WZA_na 03.04.14.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUDOPOL-WROCŁAW SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDOPOL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-149 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Racławicka 15/19
(ulica) (numer)
071 799 39 00 071 799 39 05
(telefon) (fax)
budopol@budopol.wroc.pl www.budopol.wroc.pl
(e-mail) (www)
899-10-20-923 930423002
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Sławomir Karaszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwgk56a

Podziel się opinią

Share
dwgk56a
dwgk56a