Trwa ładowanie...
d9j49fv
d9j49fv
espi

BUDOPOL - Zawiadomienie o terminie posiedzenia sądu (informacja poufna) (9/2015)

BUDOPOL - Zawiadomienie o terminie posiedzenia sądu (informacja poufna) (9/2015)
Share
d9j49fv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-26
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Zawiadomienie o terminie posiedzenia sądu (informacja poufna)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości Budopol Wrocław S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 25 marca 2015 roku otrzymał informację o wyznaczeniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia ? Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych na dzień 13 kwietnia 2015 r rozprawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę sposobu prowadzenia postepowania upadłościowego Emitenta. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUDOPOL WROCŁAW S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
(pełna nazwa emitenta)
BUDOPOL BUD
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-149 WROCŁAW
(kod pocztowy) (miejscowość)
RACŁAWICKA 15-19
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
WWW.BUDOPOL.WROC.PL
(e-mail) (www)
899-10-20-923 930423002
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Andrzej Szczerbiński Syndyk
2015-03-26 Maciej Piątkowski Syndyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9j49fv

Podziel się opinią

Share
d9j49fv
d9j49fv