Trwa ładowanie...
d2oimvx
espi

BUDOPOL - Zmiana porządku obrad i dodanie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo...

BUDOPOL - Zmiana porządku obrad i dodanie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 12.04.2013 r. (8/2013)
Share
d2oimvx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-20
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Zmiana porządku obrad i dodanie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 12.04.2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Budopol ? Wrocław S.A. informuje, iż wprowadza do porządku obrad punkt 6a w sprawie podjęcia dodatkowej uchwały (treść zgłoszonych zmian wprowadzonych do porządku obrad oraz projekt uchwały w załączeniu).
Załączniki
Plik Opis
zał. do rb nr 8.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUDOPOL-WROCŁAW SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDOPOL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-149 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Racławicka 15/19
(ulica) (numer)
071 799 39 00 071 799 39 05
(telefon) (fax)
budopol@budopol.wroc.pl www.budopol.wroc.pl
(e-mail) (www)
899-10-20-923 930423002
(NIP) (REGON)
d2oimvx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Andrzej Kostrzewa Wiceprezes Zarządu
2013-03-20 Marzanna Adamska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2oimvx

Podziel się opinią

Share
d2oimvx
d2oimvx