Trwa ładowanie...
d4buniu
espi

BUDVAR CENTRUM S.A. - Prezentacja przychodów ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów ...

BUDVAR CENTRUM S.A. - Prezentacja przychodów ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów za okres od 01.10.2011 r. do 31.10.2011 r. (30/2011)
Share
d4buniu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-21
Skrócona nazwa emitenta
BUDVAR CENTRUM S.A.
Temat
Prezentacja przychodów ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów za okres od 01.10.2011 r. do 31.10.2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BUDVAR Centrum SA informuje, że przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów za okres od 01.01.2011 r. do 31.10.2011 r. wyniosły 59 543 tys. zł, podczas gdy w porównywalnym okresie roku ubiegłego wynosiły 54 795 tys. zł. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów za październik 2011 roku wyniosły 8 081 tys. zł, w październiku 2010 roku wynosiły 8 555 tys. zł.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUDVAR CENTRUM S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
98-220 Zduńska Wola
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 36
(ulica) (numer)
0-43 824 31 32 0-43 824 31 33
(telefon) (fax)
m.sobczak@budvar.pl www.budvar.pl
(e-mail) (www)
829-16-35-137 730353650
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-21 Marek Trzciński Prezes Zarządu
2011-11-21 Maria Skrzypiec Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4buniu

Podziel się opinią

Share
d4buniu
d4buniu