Trwa ładowanie...
d31rboj
d31rboj
espi

BUDVAR CENTRUM S.A. - Zmiany w akcjonariacie Emitenta (46/2014)

BUDVAR CENTRUM S.A. - Zmiany w akcjonariacie Emitenta (46/2014)
Share
d31rboj

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUDVAR CENTRUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w akcjonariacie Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BUDVAR Centrum S.A. z siedzibą Zduńskiej Woli informuje, że w dniu 05.05.2014r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia: i) pierwsze zawiadomienie złożone przez spółkę UMT Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli złożone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej o pośrednim zbyciu akcji Emitenta. Spółka UMT Sp. z o.o. poinformowała, że na skutek zbycia wszystkich udziałów w spółce Sky ? Tech Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli doszło do pośredniego zbycia w dniu 30.04.2014r. 9.004.500 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 90,99 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 9.004.500 głosów stanowiących 90,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. ii) drugie zawiadomienie złożone przez Pana Marka Trzcińskiego w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej o bezpośrednim oraz pośrednim zbyciu akcji Emitenta. Pan Marek Trzciński powiadomił o bezpośrednim zbyciu na podstawie zawartych w dniu 30.04.2014r. cywilnoprawnych umów zbycia akcji, 84.729
akcji Emitenta która to ilość stanowi 0,84 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 84.729 głosów stanowiących 0,84 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pan Marek Trzciński powiadomił również o pośrednim zbyciu akcji Emitenta w dniu 30.04.2014r. na skutek zbycia przez spółkę UMT Sp. z o.o. wszystkich udziałów w spółce Sky- Tech Sp. z o.o.. Na skutek tej transakcji Pan Marek Trzciński jako wspólnik spółki UMT Sp. z o.o. (95% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach) pośrednio zbył 9.004.500 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 90,99 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 9.004.500 głosów stanowiących 90,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. oraz iii) trzecie zawiadomienie złożone przez Panią Urszulę Trzcińską, która do dnia 30.04.2014r. pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej o pośrednim zbyciu akcji Emitenta w dniu
30.04.2014r. na skutek zbycia przez spółkę UMT Sp. z o.o. wszystkich udziałów w spółce Sky- Tech Sp. z o.o. Pani Małgorzata Trzcińska powiadomiła, że na skutek tej transakcji jako wspólnik spółki UMT Sp. z o.o. (5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach) pośrednio zbyła 9.004.500 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 90,99 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 9.004.500 głosów stanowiących 90,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pełną treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | UMTspzoooswiadczeniewtrybieart6920140505.pdf | zawiadomienie UMT Sp. z o.o. | | | | | | | | | |
| | MTrzcinskioswiadczeniewtrybieart69201405_05.pdf | zawiadomienie Marek Trzciński | | | | | | | | | |
| | U_Trzcinskaoswiadczeniewtrybieart6920140505.pdf | zawiadomienie Urszula Trzcińska | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUDVAR CENTRUM S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
98-220 Zduńska Wola
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 36
(ulica) (numer)
0-43 824 31 32 0-43 824 31 33
(telefon) (fax)
m.sobczak@budvar.pl www.budvar.pl
(e-mail) (www)
829-16-35-137 730353650
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Jacek Koralewski P.O. Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31rboj

Podziel się opinią

Share
d31rboj
d31rboj