Trwa ładowanie...
d2cxa80

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (16/2013)

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (16/2013)

Share
d2cxa80

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znaczne pakiety akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. (dalej: Emitent, Spółka)
informuje, iż w dniu 06.02.2013 roku wpłynęło do Spółki pismo od Panów: Zygmunta Kosmały i Wojciecha Kosmały na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185 poz. 1439 z późn. zmianami), w którym to Panowie informują o tym, że ich udział procentowy w ogólnej liczbie głosów w BUMECH S.A. spadł poniżej 5 %. Powyższa zmiana w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 7 753 259,00 zł, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 12/2013 z dnia 01.02.2013 r. Przed w/w zdarzeniem Akcjonariusze posiadali łącznie 370 100 akcji stanowiących 5,80 % kapitału zakładowego Spółki BUMECH S.A. i byli uprawnieni do 370 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,80 % ogólnej liczby głosów. Na skutek podwyższenia kapitału zakładowego BUMECH
S.A. nadal posiadali łącznie 370 100 akcji stanowiących jednak 4,77 % kapitału zakładowego Spółki i byli uprawnieni do 370 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 4,77 % ogólnej liczby głosów. Ponadto w związku z wydaniem w dniu 05.02.2013 roku Zygmuntowi Kosmała na podstawie art. 451 §2 kodeksu spółek handlowych 29 770 akcji serii E BUMECH S.A. i równoczesnym podniesieniem kapitału zakładowego Emitenta do wysokości 7 783 029,00 zł (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 13/2013 z dnia 06.02.2013 roku), działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy Akcjonariusze informują, że ich udział procentowy w ogólnej liczbie głosów w BUMECH S.A. wzrósł powyżej 5 %. Przed ww. zmianą posiadali łącznie 370 100 akcji stanowiących 4,77 % kapitału zakładowego Spółki i byli uprawnieni do 370 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,77 % ogólnej liczby głosów. Na skutek wydania akcji Zygmuntowi Kosmała i ponownego podniesienia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 7 783 029,00 zł
posiadają łącznie 399 870 akcji stanowiących 5,14 % kapitału zakładowego Emitenta i są uprawnieni do 399 870 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,14 % ogólnej liczby głosów. Ponadto Akcjonariusze poinformowali, iż nie występują podmioty zależne od nich posiadające akcje BUMECH S.A. oraz nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cxa80

| | | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BUMECH S.A. | | Elektomaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krakowska | | 191 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 789 38 50 | | 32 789 38 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@bumech.pl | | www.bumech.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 954-00-05-359 | | 272129154 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-07 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu
2013-02-07 Sylwia Parysiewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cxa80

Podziel się opinią

Share
d2cxa80
d2cxa80