Trwa ładowanie...
d4l0rp0

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (23/2015)

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (23/2015)

Share
d4l0rp0

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Znaczne pakiety akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Bumech S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 06.02.2015 roku Spółka otrzymała od Pana Zdzisława Gdaniec informację wynikającą z obowiązku określonego art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w której Pan Gdaniec zawiadamia, iż wraz z podmiotem powiązanym zszedł poniżej progu 10% akcji w ogólnej ilości głosów Spółki. Zejście poniżej progu spowodowane zostało sprzedażą w dniu 03 lutego 2015 roku przez Pana Gdaniec na rynku regulowanym na sesji zwykłej 273 000 sztuk akcji Emitenta. W związku z powyższym Akcjonariusz informuje, że: 1) liczba akcji BUMECH S.A. posiadanych przez niego przed zmianą udziału wynosiła 3 672 372 i stanowiła 5,70% procent udziału w kapitale zakładowym BUMECH S.A. 2) liczba głosów na WZA BUMECH S.A. posiadanych przez niego przed zmianą wynosiła 3 672 372 i stanowiła 5,70% procent udziału w ogólnej liczbie głosów BUMECH S.A.;
3) liczba aktualnie posiadanych przez niego akcji BUMECH S.A. wynosi 3 414 348 akcji, co stanowi 5,30% udziału w kapitale zakładowym BUMECH S.A.; 4) liczba głosów na WZA BUMECH S.A. posiadanych przez niego wynosi 3 414 348 głosów i stanowi 5,30% procent udziału w ogólnej liczbie głosów BUMECH S.A.; 3) podmiot z nim powiązany, tj. DICK INTER S.A. posiada 2 803 710 akcji, co stanowi 4,349% udziału w kapitale zakładowym BUMECH S.A.; 5) nie wyklucza zwiększania, jak i zmniejszania stanu zaangażowania w BUMECH S.A. w przeciągu najbliższych 12 miesięcy; Na skutek zdarzenia opisanego powyżej Pan Gdaniec informuje również, że łącznie z podmiotem powiązanym, DICK INTER S.A.: 1) przed zmianą udziału posiadał 6 476 083 akcji, co stanowiło 10,05% procent udziału w kapitale zakładowym BUMECH S.A. 2) przed zmianą udziału posiadał 6 476 083 głosów na WZA BUMECH S.A., co stanowiło 10,05% procent udziału w ogólnej liczbie głosów BUMECH S.A.; 3) po zmianie udziału posiada 6 218 058 akcji, co stanowi 9,65% udziału w kapitale
zakładowym BUMECH S.A.; 4) posiada 6 218 058 głosów, co stanowi 9,65% procent udziału w ogólnej liczbie głosów BUMECH S.A.; 5) nie wyklucza zwiększania, jak i zmniejszania stanu zaangażowania w BUMECH S.A. w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l0rp0

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUMECH S.A. | | Elektomaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Krakowska | | 191 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 789 38 50 | | 32 789 38 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@bumech.pl | | www.bumech.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 954-00-05-359 | | 272129154 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2015-02-06 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l0rp0

Podziel się opinią

Share
d4l0rp0
d4l0rp0