Trwa ładowanie...
d39569e
gpw

Byki nie poradziły sobie w rejonie: 2712 - 2715 pkt.

Analizując jeszcze przebieg środowej sesji warto wyeksponować fakt, że w rejonie zakresu: 2670 – 2675 pkt zainicjowany przez sprzedających ruch korekcyjny wytracił swój impet.

Share
d39569e

Dokładnie z tego właśnie rejonu cenowego kupującym udało się wykreować ruch falowy, który w porannej fazie wczorajszego handlu dotarł do intradayowej zapory podażowej: 2712 – 2715 pkt. Test wymienionego zakresu zbiegł się w czasie z analogiczną barierą cenową: 2703 – 2710 pkt na WIG-u 20. Zarówno na indeksie jak i kontraktach popyt musiał uznać tutaj wyższość swojego przeciwnika. To co jednak niepokoiło najbardziej, to zachowanie warszawskiego parkietu względem wiodących rynków Eurolandu. W miarę upływu czasu popyt tracił u nas ochotę do aktywnego przeciwstawiania się presji podażowej. W Europie natomiast sytuacja kształtowała się zupełnie odwrotnie, co ostatecznie doprowadziło do powstania ujemnej korelacji.

Rynki Eurolandu posuwały się zatem na północ, a kontrakty na WIG20 konsekwentnie podążały w kierunku kluczowej zapory podażowej Fibonacciego: 2670 – 2675 pkt. Ostatecznie, po równie słabej końcówce i wręcz postępującej, ujemnej korelacji względem Europy, zamknięcie grudniowej serii kontraktów uplasowało się na poziomie: 2695 pkt. Stanowiło to niewielki wzrost wartości FW20Z10 w stosunku do środowej ceny odniesienia wynoszący 0.19%.

d39569e

Z załączonego wykresu wynika, że ważną rolę (i to już w porannej fazie handlu) odegrała zapora podażowa Fibonacciego: 2712 – 2715 pkt. Jak widać we wspomnianym obszarze cenowym przecinały się dodatkowo dwie linie (median line i czerwona linia kanału trendowego), co oczywiście wzmacniało znaczenie strefy oporu. Impet porannej fali wzrostowej wyczerpał się zatem dokładnie w tym właśnie przedziale cenowym, po czym do głosu doszli sprzedający i do końca sesji dyktowali już warunki gry.

Układ techniczny wykresu nie zmienił się jednak, gdyż ostatecznie nie doszło do przełamania kluczowej zapory popytowej: 2670 – 2675 pkt. Można tutaj pokusić się o sformułowanie pewnej ogólnej sentencji, iż do momentu utrzymywania się notowań FW20Z10 ponad zakresem: 2670 – 2675 pkt, przewagę techniczną zachowa strona popytowa. W wymienionym rejonie koncentrują się bowiem projekcje prowzrostowej formacji ABCD, spełniającej zależność: AB = CD.

Zanegowanie analizowanego przedziału pogorszyłoby jednak w moim odczuciu krótkoterminowy wizerunek techniczny wykresu, choć nie chcę oczywiście twierdzić, że anulowanie tak niewielkiego układu ABCD mogłoby już stanowić zapowiedź odwrócenia głównego trendu. Niemniej wybicie się kontraktów poniżej 2670 – 2675 pkt sugerowałoby, iż problemy w obozie byków narastają i prawdopodobnie dojdzie do wykrystalizowania się kolejnego ruchu spadkowego. Zwracam jednak uwagę na kwestię związaną z możliwym, jedynie krótkotrwałym naruszeniem poziomu 2670 pkt. Gdyby doszło do takiej sytuacji i następnie na rynku kasowym pojawiłby się nieco bardziej zdeterminowany popyt, prawdopodobnie zamiast spadków mielibyśmy do czynienia z silnym odreagowaniem wzrostowym (podwójny test formacji ABCD).

Ta ostatnia uwaga nie bardzo koresponduje jednak ze stylem podejmowanych w tej chwili działań transakcyjnych przez popyt. Choć trzeba obiektywnie przyznać, że zdarzały się okresy braku korelacji z rynkami zewnętrznymi (a więc okresy słabości GPW)
, po których następowało bardzo szybkie doganianie czołówki. Tak czy inaczej nadal zwracałbym baczną uwagę na znany nam już zakres wsparcia: 2670 – 2675 pkt, spodziewając się jednak tutaj nieco większej aktywności ze strony popytu. Swoją uwagę koncentrowałbym także na obserwacji obszaru oporu: 2712 – 2715 pkt (analogicznym zakresem na WIG-u 20 pozostaje: 2703 – 2710 pkt). W przypadku kontynuacji ruchu korekcyjnego i przełamania strefy: 2670 – 2675 pkt rozważyłbym otwarcie krótkich pozycji. Jeśli jednak z przebiegu końcowej fazy notowań wynikałoby, że zamknięcie FW20Z10 może uplasować się ponad poziomem 2675 pkt, raczej wyszedłbym z rynku z małą stratą.

d39569e

Paweł Danielewicz
DM BZ WBK

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d39569e

Podziel się opinią

Share
d39569e
d39569e