Trwa ładowanie...
d3szwac
d3szwac
espi

BZWBK - Informacja o transakcji osoby zobowiązanej (7/2015)

BZWBK - Informacja o transakcji osoby zobowiązanej (7/2015)
Share
d3szwac
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-26
Skrócona nazwa emitenta
BZWBK
Temat
Informacja o transakcji osoby zobowiązanej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Bank Zachodni WBK S.A. (?Bank?) informuje, że w dniu 26 marca 2015 r. Członek Zarządu Banku zawiadomił Bank, że w dniu 20 marca 2015 r. sprzedał, w ramach transakcji zwykłych sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, 2 855 akcji Banku (oznaczonych kodem PLBZ 00000044) po cenie 345,38 zł każda. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
26-03-2015 Re: Information concerning the transaction made by the obliged person Current report no: 7/2015 Bank Zachodni WBK S.A. (“the Bank”) hereby informs that on 26 March 2015 Management Board Member of the Bank notified the Bank, that on 20 March 2015 he sold as part of an ordinary stock exchange transactions on Warsaw Stock Exchange, 2 855 shares of the Bank (code PLBZ 00000044) for 345,38 PLN per share. Legal basis: art. 160 section 4 of the Act on Trading in Financial Instruments of 29 July 2005

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK ZACHODNI WBK SA
(pełna nazwa emitenta)
BZWBK
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-950 WROCŁAW
(kod pocztowy) (miejscowość)
RYNEK 9/11
(ulica) (numer)
071 - 370-10-01 071 - 370-24-36
(telefon) (fax)
www.bzwbk.pl
(e-mail) (www)
896-000-56-73 930041341
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Elżbieta Kaleta-Jagiełło dyrektor ds. korporacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3szwac

Podziel się opinią

Share
d3szwac
d3szwac