Trwa ładowanie...
d2v08ic

BZWBK - Zawarcie umowy przez Bank Zachodni WBK S.A. ? informacja poufna (25/2011)

BZWBK - Zawarcie umowy przez Bank Zachodni WBK S.A. ? informacja poufna (25/2011)

Share
d2v08ic
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-21
Skrócona nazwa emitenta
BZWBK
Temat
Zawarcie umowy przez Bank Zachodni WBK S.A. ? informacja poufna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 20 grudnia 2011 r. zawarł wspólnie z innym bankiem w ramach konsorcjum, umowę kredytową z jednym z Klientów Banku, na kwotę 1.070.000.000 PLN; udział Banku w finansowaniu wynosi w łącznej kwocie 535 000 000 PLN na okres 4 lat z marżą WIBOR 3M+ marża Banku. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
21-12-2011 Subject: Conclusion of agreement by Bank Zachodni WBK S.A. – confidential information Current report no. 25/2011 Bank Zachodni WBK S.A. (“the Bank”) hereby advises that on 20th December 2011 Bank concluded together with the other bank a credit agreement with one of the Client of the Bank for the total amount 1 070 000 000 PLN. The Bank’s share in the financing is 535 000 000 PLN for the period of 4 years with margin WIBOR 3M + Bank’s margin. Legal basis: Art. 56 clause 1 item 1 of Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies dated July 29th 2005

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v08ic

| | | BANK ZACHODNI WBK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BZWBK | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-950 | | WROCŁAW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | RYNEK | | 9/11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 - 370-10-01 | | 071 - 370-24-36 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.bzwbk.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 896-000-56-73 | | 930041341 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Elżbieta Kaleta-Jagiełło Dyrektor ds. korporacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v08ic

Podziel się opinią

Share
d2v08ic
d2v08ic