Trwa ładowanie...
d2md03o
d2md03o
espi

BZWBK - ZWZA BZ WBK S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów (15/2011)

BZWBK - ZWZA BZ WBK S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów (15/2011)
Share
d2md03o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-20
Skrócona nazwa emitenta
BZWBK
Temat
ZWZA BZ WBK S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2011 r., był Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander, Hiszpania, któremu przysługiwało 69 912 653 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 99,8% głosów na tym zgromadzeniu i 95, 67% w ogólnej liczbie głosów.Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Subject: AGM of BZWBK S.A. - list of shareholders with at least 5% ofthe total voting powerCurrent report no. 15/2011Bank Zachodni WBK S.A. (“the Bank”) hereby advises that at the AnnualGeneral Meeting of the Bank Shareholders held on 20 April 2011, BancoSantander S.A. with its registered office in Santander, Spain, was theonly shareholder with at least 5% of the total voting power. The sharesheld by Banco Santander S.A. carried 69,912,653 votes, which constituted99,8% votes on this Meeting and 95,67 total votes.Legal basis: article 70 point 3 of the Act of 29 July 2005 on publicoffering and terms&condition of introducing financial instruments to theorganizes trading system and on public companies

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK ZACHODNI WBK SA
(pełna nazwa emitenta)
BZWBK
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-950 WROCŁAW
(kod pocztowy) (miejscowość)
RYNEK 9/11
(ulica) (numer)
071 - 370-10-01 071 - 370-24-36
(telefon) (fax)
www.bzwbk.pl
(e-mail) (www)
896-000-56-73 930041341
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-20 Elżbieta Kaleta-Jagiełło Menedżer ds. koropracyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2md03o

Podziel się opinią

Share
d2md03o
d2md03o