Trwa ładowanie...
d2eq74q
espi

C&C ENERGY SA - Korekta raportu bieżącego nr 26/2013 z dnia 19 września 2013 roku dotycząceg...

C&C ENERGY SA - Korekta raportu bieżącego nr 26/2013 z dnia 19 września 2013 roku dotyczącego treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Crabon Energy S.A. w dniu 18 września 2013 roku (26/2013)
Share
d2eq74q

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2013 | K | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | C&C ENERGY SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 26/2013 z dnia 19 września 2013 roku dotyczącego treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Crabon Energy S.A. w dniu 18 września 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przeedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 na podstawie par. 38 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w związku z oczywistymi omyłkami pisarskimi jakie wystąpiły w treści uchwał nr: 7e/09/2013, 7f/09/2013, 7g/09/2013, 7h/09/2013 oraz 7i/09/2013, przekazuje ich prawidłową treść, jako załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych emitent przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A., odbytym w dniu 18 września 2013 roku, który stanowi załącznik do przedmiotowego raportu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | tresci uchwal WZA z dnia 18.09.2013.pdf | TRESCI UCHWAL ZWZA Z DNIA 18.09.2013r. | | | | | | | | | |
| | lista akcjonariuszy (powyzej 5%) na WZA.pdf | LISTA AKCJONARIUSZY POWYZEJ 5% NA ZWZA DN. 18.09.2013r. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CLEAN&CARBON ENERGY SA
(pełna nazwa emitenta)
C&C ENERGY SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złota 59
(ulica) (numer)
22 10 10 770 22 222 17 54
(telefon) (fax)
ccenergy@ccenergy.pl www.ccenergy.pl
(e-mail) (www)
526-00-33-418 012774867
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2eq74q

Podziel się opinią

Share
d2eq74q
d2eq74q