Trwa ładowanie...
d1s4jmg

C&C ENERGY SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energ ...

C&C ENERGY SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 04 marca 2015 roku (4/2015)

Share
d1s4jmg

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | C&C ENERGY SA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 04 marca 2015 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 działając na podstawie art. 398 ksh w zw. z art. 399 ksh i art. 400 ksh oraz w zw. z par. 19 ust.19.3 Statutu Spółki zwołuje na wniosek Rady Nadzorczej Clean&Carbon Energy S.A. z dnia 05 lutego 2015 roku oraz na wniosek akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z dnia 05 lutego 2015 roku reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki Clean&Carbon Energy S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 04 marca 2015 roku na godzinę 08:30 w Koszewku 13, 73-102 Stargard Szczeciński, z następującym projektem porządku obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności, 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Podjecie uchwał porzadkowych, w tym w
sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 6. Przyjęcie porządku obrad, 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Spółki, 8. Zamkniecie obrad. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | informacje o zwołaniu NWZA 04 marca 2015r..pdf | informacja dotyczace udzialu w NWZA na dzien 04 marca 2015r. | | | | | | | | | |
| | projekty uchwal NWZA 04 marca 2015r..pdf | projekty uchwal NWZA 04 marca 2015r. | | | | | | | | | |
| | formularz do glosowania 04 marca 2015r..pdf | formularz do glosowania NWZA 04 marca 2015r. | | | | | | | | | |
| | wzor pelnomocnictwa NWZA 04 marca 2015r..pdf | wzor pelnomocnictwa NWZA 04 marca 2015r. | | | | | | | | | |
| | informacje o akcjach.pdf | informacje o akcjach | | | | | | | | | |
| | REGULAMIN WZA.pdf | Regulamin WZA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1s4jmg

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | CLEAN&CARBON ENERGY SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | C&C ENERGY SA | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 73-102 | | Stargard Szczeciński | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Koszewko | | 13 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 22 10 10 770 | | 91 561 00 15 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | ccenergy@ccenergy.pl | | www.ccenergy.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 526-00-33-418 | | 012774867 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 Jan Redełkiewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1s4jmg

Podziel się opinią

Share
d1s4jmg
d1s4jmg