Trwa ładowanie...
d3z4ic7
d3z4ic7
espi

CALATRAVA CAPITAL SA - Informacja poufna ? realizacja porozumienia dot. wykupu obligacji (14/2014)

CALATRAVA CAPITAL SA - Informacja poufna ? realizacja porozumienia dot. wykupu obligacji (14/2014)
Share
d3z4ic7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CALATRAVA CAPITAL SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja poufna ? realizacja porozumienia dot. wykupu obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Calatrava Capital S.A. informuje, że w dniu 9 kwietnia 2014 roku, w związku z porozumieniem z dnia 23 stycznia 2014 roku, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2014, Spółka otrzymała oświadczenie Obligatariusza o przejęciu na własność przedmiotu zastawu tj. 100% udziałów spółki pod firmą Pod Fortem - 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod: 30-389), ul. BARTLA nr 19 B, lok. 1 U, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000268423, stanowiącego zabezpieczenie obligacji serii AA, A3, A4. W wyniku przeprowadzenia powyższej operacji CALATRAVA CAPITAL S.A. spłaciła w całości obligacje serii AA, A3 oraz A4, o łącznej wartości nominalnej 18,5 mln PLN. Wartość transakcji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Nie występują powiązania o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 19 lutego 2009 roku, §7 pkt. 5. Spółka
informuje jednocześnie, że w dniu 9 kwietnia 2014 roku zawarła porozumienie z Obligatariuszami dotyczące terminu spłaty lub zaspokojenia roszczenia z tytułu obligacji serii A1 oraz AE w innej formie, termin ten został określony przez Strony na 30 kwietnia 2014 roku. Łączna wartość nominalna obligacji A1 oraz AE wynosi 6,1 mln PLN. Podstawa prawna: Art. 56 pkt 1 pkt 1 Ustawy o obrocie (?). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CALATRAVA CAPITAL SA
(pełna nazwa emitenta)
CALATRAVA CAPITAL SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-845 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ul. Łucka 2/4/6
(ulica) (numer)
22 398 96 71 22 398 96 72
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@calatravacapital.pl www.calatravacapital.pl
(e-mail) (www)
729-020-77-52 004358052
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-10 Piotr Stefańczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z4ic7

Podziel się opinią

Share
d3z4ic7
d3z4ic7