Trwa ładowanie...
d2g114k
d2g114k
espi

CALATRAVA CAPITAL SA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (37/2013)

CALATRAVA CAPITAL SA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (37/2013)
Share
d2g114k
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-26
Skrócona nazwa emitenta
CALATRAVA CAPITAL SA
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie §16 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Calatrava Capital S.A. w dniu 25 lipca 2013 roku wybrała firmę audytorską "Audyt i doradztwo księgowo-podatkowe" z siedzibą w Łodzi przy ul. Studzińskiego 72/19, do badania jednostkowego sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Calatrava Capital za 2013 rok. "Audyt i doradztwo księgowo-podatkowe" z siedzibą w Łodzi, jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (lista KIBR) pod numerem 2705. W poprzednich latach w/w audytorowi zlecano przeprowadzanie przeglądów i badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 RMF

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CALATRAVA CAPITAL SA
(pełna nazwa emitenta)
CALATRAVA CAPITAL SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-845 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ul. Łucka 2/4/6
(ulica) (numer)
22 398 96 71 22 398 96 72
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@calatravacapital.pl www.calatravacapital.pl
(e-mail) (www)
729-020-77-52 004358052
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Piotr Stefańczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g114k

Podziel się opinią

Share
d2g114k
d2g114k