Trwa ładowanie...
dzdz8hc

CAPITAL - Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...

CAPITAL - Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (9/2013)

Share
dzdz8hc

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CAPITAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 19 lipca 2013r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) zawiadomienia dotyczące transakcji na instrumentach finansowych Spółki dokonanej przez: (i) Członka Zarządu Emitenta, oraz (ii) podmiot, w którym jeden z Członków Zarządu Emitenta jest Członkiem Rady Nadzorczej. Z wyżej wymienionych zawiadomień wynika, iż przedmiotem transakcji zawartych dnia 18 lipca 2013r. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. było 150.000 akcji Spółki przy cenie 1,24 zł za jedną akcję, gdzie sprzedaży dokonał Członek Zarządu Emitenta, natomiast kupna podmiot, w którym jeden z Członków Zarządu Emitenta jest Członkiem Rady Nadzorczej. Zawiadomienia sporządzone zostały w dniu 19 lipca 2013 roku. Osoby obowiązane do przekazania ww. informacji nie wyraziły zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzdz8hc

| | | CAPITAL PARTNERS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CAPITAL | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-103 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Królewska | | 16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 330 68 80 | | +48 22 330 68 81 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@c-p.pl | | www.c-p.pl, www.capital-partners.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5272372698 | | 015152014 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Konrad Korobowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzdz8hc

Podziel się opinią

Share
dzdz8hc
dzdz8hc