Trwa ładowanie...
d26vxp8
d26vxp8
espi

CAPITAL PARK S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą (24/2014)

CAPITAL PARK S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą (24/2014)
Share
d26vxp8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-23
Skrócona nazwa emitenta
CAPITAL PARK S.A.
Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Capital Park S.A. (?Spółka?) niniejszym informuje, że w dniu 22 paździenika 2014 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o nabyciu w dniu 21 października 2014 r. 8.967 sztuk akcji Capital Park S.A. po cenie 4,60 PLN. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (t.j.: Dz. U. 2010 r. nr 211, poz. 1384)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAPITAL PARK S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-674 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marynarska 11
(ulica) (numer)
+48 22 318 88 88 +48 22 318 88 89
(telefon) (fax)
biuro@capitalpark.pl www.capitalpark.pl
(e-mail) (www)
108-00-09-913 142742125
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Michał Koślacz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26vxp8

Podziel się opinią

Share
d26vxp8
d26vxp8