Trwa ładowanie...
dtiqdao
dtiqdao
espi

CASH FLOW S.A. - Aktualizacja informacji dotyczących zaskarżenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgrom...

CASH FLOW S.A. - Aktualizacja informacji dotyczących zaskarżenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 2010 roku (8/2013)
Share
dtiqdao

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja informacji dotyczących zaskarżenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 2010 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 19 marca 2010 roku Sąd Okręgowy w Katowicach umorzył postępowanie w sprawie z powództwa akcjonariusza w przedmiocie stwierdzenia nieważności wszystkich 17 uchwał powziętych w dniu 22 czerwca 2010 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cash Flow S. A. Powództwo zostało wytoczone przez podmiot związany z byłym członkiem zarządu Cash Flow S. A. - Igorem Kazimierskim. Umorzenie postępowania nastąpiło na skutek rozwiązania osoby prawnej będącej akcjonariuszem występującym z żądaniem stwierdzenia nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia Cash Flow S. A. Przedmiotowy raport stanowi aktualizację informacji przekazanej raportem bieżącym numer 44/2011 z dnia 13 października 2011 roku. Postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania nie jest prawomocne. Umorzone w dniu 19 marca 2013 roku postępowanie jest ostatnim procesem w przedmiocie zaskarżenia uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cash Flow S. A. w 2010 roku. | | | | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CASH FLOW S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-300 Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy) (miejscowość)
Perla 14 14
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6292187266 277463484
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Grzegorz Gniady Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtiqdao

Podziel się opinią

Share
dtiqdao
dtiqdao