Trwa ładowanie...
d2emy1g
d2emy1g
espi

CASH FLOW S.A. - Aktualizacja informacji dotyczących znaczących wierzytelności (13/2012)

CASH FLOW S.A. - Aktualizacja informacji dotyczących znaczących wierzytelności (13/2012)
Share
d2emy1g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja informacji dotyczących znaczących wierzytelności | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 62 / 2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku informuje, że emitent w dniu 22 marca 2012 roku przystąpił do licytacji nieruchomości położonej w Krakowie. Emitent przypomina, że w dniu 28 grudnia 2011 roku nabył od Krakowskiego Banku Spółdzielczego wierzytelność pieniężną w wysokości 13.027.339,70 złotych (słownie: trzynaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 70/100), która była zabezpieczona między innymi hipoteką na nieruchomości położonej w Krakowie. W dacie nabycia przedmiotowej wierzytelności toczyło się postępowanie egzekucyjne wszczęte przez innych wierzycieli, w ramach którego na dzień 22 marca 2012 roku została wyznaczona licytacja. Emitent jako wierzyciel hipoteczny przystąpił do przedmiotowej licytacji. Oferta nabycia nieruchomości za kwotę 5.142.000 (słownie: pięć milionów sto czterdzieści dwa tysiące) złotych, złożona przez Cash Flow S. A. została przyjęta jako
najwyższa. Zważywszy, że celem spółki jest nabycie przedmiotowej nieruchomości poprzez zaliczenie na poczet ceny posiadanej wierzytelności hipotecznej ujawnionej w księdze wieczystej licytowanej nieruchomości, sąd nadzorujący licytację, po jej zakończeniu, postanowił odroczyć wydanie postanowienia o przybiciu do dnia 29 marca 2012 roku. W ocenie emitenta działanie to ma na celu weryfikację przedłożonych w sprawie dokumentów, umożliwiających zaliczenie wierzytelności na poczet ceny nabycia. Po wydaniu postanowienia o przybiciu, emitent będzie zobowiązany do dokonania czynności formalno ? prawnych mających na celu zaliczenie posiadanej wierzytelności na poczet ceny. Wypełnienie warunków formalno ? prawnych spowoduje wydanie przez sąd postanowienia o przysądzeniu własności. Prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu własności przeniesie na Cash Flow S. A. przedmiotową nieruchomość. Po otrzymaniu prawomocnego postanowienia w przedmiocie przysądzenia własności, Emitent przekaże informację na temat nabycia
aktywów o znacznej wartości w formie odrębnego raportu bieżącego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CASH FLOW S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-300 Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy) (miejscowość)
Perla 14 14
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
629 - 21-87-266 277463484
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Grzegorz Gniady Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2emy1g

Podziel się opinią

Share
d2emy1g
d2emy1g