Trwa ładowanie...
d2c1woa

CASH FLOW S.A. - Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych (2/2011)

CASH FLOW S.A. - Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych (2/2011)

Share
d2c1woa

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, że w dniu 18 stycznia 2011 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Cash Flow S. A. Anny Iglińskiej - Gniady w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz.1538 z późn. zm.) dotyczące nabycia akcji emitenta.Zawiadomienie dotyczyło nabycia w dniach 14 i 17 stycznia 2011 roku w drodze kupna na własny rachunek 26.919 sztuk akcji serii C wyemitowanych przez Cash Flow S. A. za łączną cenę 110.455,10 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 10/100). Średnia cena nabycia jednej akcji wyniosła 4,10 złotego. Transakcje zakupu akcji zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. w trybie sesyjnym zwykłym w dniach:- 14 stycznia 2011 roku zakup 16.000 sztuk akcji serii C, średnia cena nabycia 4,10 zł, łączna cena nabycia wyniosła 65.600 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych),- 17 stycznia 2011 roku zakup 10.919 sztuk akcji serii C, średnia
cena nabycia 4,11 zł, łączna cena nabycia wyniosła 44.855,10 złotych (słownie: czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 10/100).Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 r. (Dz .U. Nr 229, poz. 1950) jeżeli suma transakcji przekroczy kwotę 5 000 euro, przekazanie informacji o transakcjach powinno być dokonane w terminie pięciu dni roboczych od daty jej zawarcia.Podstawa prawna sporządzenia raportu - art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2c1woa

| | | CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CASH FLOW S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-300 | | Dąbrowa Górnicza | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Perla 14 | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Grzegorz Gniady Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2c1woa

Podziel się opinią

Share
d2c1woa
d2c1woa