Trwa ładowanie...
d1zflm7
espi

CASPAR AM SA - Nabycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej (7/2012)

CASPAR AM SA - Nabycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej (7/2012)

Share
d1zflm7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CASPAR AM SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Caspar Asset Management S.A. (Spółka)
z siedzibą w Poznaniu informuje, iż otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Spółki w trybie par. 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udsotępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. Zestawienie transakcji zawartych w alternatywnym systemie obrotu oraz poza alternatywnym systemem obrotu stanowi załącznik do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | zestawienie transakcji - 7.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zflm7

| | | CASPAR ASSET MANAGEMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CASPAR AM SA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 61-832 | | POZNAŃ | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SZKOLNA | | 5/13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 61/855-16-14 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | caspar@casparam.pl | | CASPARAM.PL | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 779-236-25-43 | | 301186397 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-09 Leszek Kasperski Prezes Zarządu
2012-02-09 Monika Glinkowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zflm7

Podziel się opinią

Share
d1zflm7
d1zflm7