Trwa ładowanie...
cbos

CBOS: najmniejsze od 10 lat poczucie zagrożenia biedą

Większość respondentów ocenia swoją stopę życiowa jako przeciętną; rodzina co szóstego miała kłopoty z regulowaniem opłat za mieszkanie; poczucie zagrożenia biedą jest najniższe od 10 lat - takie wyniki przynosi najnowszy sondaż CBOS.

Share
CBOS: najmniejsze od 10 lat poczucie zagrożenia biedą
Źródło: Flickr / CC, fot: eusocial
d2t8ox0

W badaniu "Jak się nam żyje? Materialny wymiar życia rodzin" 58 proc. respondentów uznało, że stopę życia ich rodzin można określić jako przeciętną.

Blisko co czwarty pytany (23 proc.) ocenił, że jego rodzina żyje poniżej przeciętnej; przy czym 3 proc. przyznało, że żyje bardzo biednie i nie starcza im na zaspokojenie podstawowych potrzeb; a jedna piąta (29 proc.) odpowiedziała, że żyje powyżej przeciętnej. Jako bardzo dobre, pozwalające na pewien luksus, oceniło swoje warunki materialne 2 proc. badanych.

CBOS pytało o poziom zaspokojenia potrzeb, uwzględniając definicje minimum socjalnego (a nie minimum egzystencji), uwzględniając nie tylko potrzeby biologiczne, ale i zasoby niezbędne do udziału w życiu społecznym.

d2t8ox0

Ponad połowa badanych - 55 proc. - zadeklarowała, że w ostatnich 12 miesiącach ich rodziny doświadczyły problemów z zaspokojeniem jakichś potrzeb. Żadnych problemów tego typu nie odczuło 45 proc. uczestników sondażu.

Dwie piąte (41 proc.) ankietowanych stwierdziło, że w ostatnim roku zdarzały się sytuacje, gdy ich rodzinom brakowało na wydatki związane z np. wypoczynkiem. Jedna czwarta (25 proc.) przyznała się do kłopotów z zaspokojeniem potrzeb kulturalnych; 21 proc., że miało trudności z pokryciem wydatków na leczenie; a 20 proc. z zakupem odzieży.

Ponad jedna szósta - 18 proc. - miewała problemy z regulowaniem opłat mieszkaniowych, a 16 proc. z wydatkami na żywność. Ok. jednej dziesiątej badanych stwierdziło, że w ostatnim roku miało kłopoty z wydatkami na cele edukacyjne (11 proc.) oraz środki czystości i higieny osobistej (9 proc.).

W tegorocznym badaniu CBOS odnotowało najniższe poczucie zagrożenia biedą w ostatnim dziesięcioleciu. Niemal jedna czwarta - 24 proc., o 13 punktów procentowych więcej niż w 2004 r. - zadeklarowała, że jest spokojna o przyszłość finansową swoją i swoich rodzin.

d2t8ox0

Ponad dwie piąte - 41 proc., wzrost o 5 punktów - nie boi się biedy, ale bierze pod uwagę pogorszenie sytuacji materialnej. Ponad jedna czwarta - 28 proc., spadek o 9 pkt. proc. w ciągu ostatnich 10 lat - boi się biedy, ale wierzy, że jego rodzina sobie poradzi. Blisko jedna szesnasta - 6 proc., spadek o 9 punktów) bardzo pesymistycznie ocenia swoją sytuację i boi się biedy.

Badanie z cyklu "Aktualne problemy i wydarzenia" Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło 6-12 marca na 1098-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

d2t8ox0

Podziel się opinią

Share
d2t8ox0
d2t8ox0