Trwa ładowanie...
d2p1bv5
espi

CCC - Przejęcie długu z tytułu umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. przez podmiot zależny CCC ...

CCC - Przejęcie długu z tytułu umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. przez podmiot zależny CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., a następnie Spółkę CCC.eu Sp. z o.o. (44/2014)
Share
d2p1bv5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CCC | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przejęcie długu z tytułu umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. przez podmiot zależny CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., a następnie Spółkę CCC.eu Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CCC S.A. (Emitent) powziął informację, że w dniu 7 października 2014 roku Spółka zależna od Emitenta CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie otrzymała podpisany egzemplarz umowy przejęcia długu zawartej między CCC Shoes & Bags a ING BANK Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34 z dnia 30 września 2014 roku, z tytułu umowy kredytu z dnia 30 stycznia 2009 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2009 z dnia 11 lutego 2009 roku. Wraz z umową przejęcia długu Spółka CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. otrzymała podpisany aneks z dnia 30 września 2014 roku do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. Na podstawie ww. dokumentów Spółka CCC Shoes & Bags przejęła cały dług, obejmujący w szczególności roszczenie o spłatę kwoty głównej w wysokości 100.000.000,00 zł, zapłatę odsetek, prowizji, opłaty i kosztów przewidzianych umową. W związku z przejęciem długu zostało ustanowione dodatkowe zabezpieczenie spłaty długu poprzez poręczenie cywilne Emitenta do kwoty 100.000.000,00 zł
oraz złożenie przez CCC Shoes & Bags oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Wszystkie zabezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy kredytu pozostały w mocy, po uzyskaniu zgody wymaganej prawem na dalsze trwanie zabezpieczenia. Wszelkie pozostałe postanowienia umowy pozostały bez zmian wobec CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. W dniu 7 października 2014 roku Spółka CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach otrzymała podpisany egzemplarz umowy przejęcia długu zawartej pomiędzy CCC.eu Sp. z o.o. a ING BANK Śląski S.A. z dnia 1 października 2014 roku z tytułu wyżej opisanej umowy kredytu. Wraz z umową przejęcia długu Spółka CCC.eu Sp. z o.o. otrzymała podpisany aneks z dnia 1 października 2014 roku do umowy kredytowej. Na podstawie ww. dokumentów Spółka CCC.eu Sp. z o.o. przejęła cały dług, obejmujący w szczególności roszczenie o spłatę kwoty głównej w wysokości 100.000.000,00 zł, zapłatę odsetek, prowizji, opłaty i kosztów przewidzianych umową. W związku z przejęciem długu zostało ustanowione dodatkowe zabezpieczenie
spłaty długu poprzez poręczenie cywilne CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. do kwoty 100.000.000,00 zł oraz złożenie przez CCC.eu Sp. z o.o. oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Wszystkie zabezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy kredytu pozostały w mocy, po uzyskaniu zgody wymaganej prawem na dalsze trwanie zabezpieczenia. Wszelkie pozostałe postanowienia umowy pozostały bez zmian wobec CCC.eu Sp. z o.o. Przyczyną przeniesienia zadłużenia z Emitenta na spółkę zależną CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., a następnie Spółkę CCC.eu Sp. z o.o. jest przeprowadzona reorganizacja Grupy Kapitałowej CCC S.A. polegającą na rozdzieleniu działalności operacyjnej od holdingowej, o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 42/2014 i 43/2014 z dnia 1 października 2014 roku. Kryterium uznania umów za znaczące jest wysokość kapitałów własnych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami praw państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCC Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101 Polkowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strefowa 6
(ulica) (numer)
076 845 84 00 076 845 84 31
(telefon) (fax)
ccc@ccc.eu www.ccc.eu
(e-mail) (www)
6922200609 390716905
(NIP) (REGON)
d2p1bv5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Mariusz Gnych Wiceprezes Zarządu
2014-10-08 Piotr Nowjalis Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p1bv5

Podziel się opinią

Share
d2p1bv5
d2p1bv5