Trwa ładowanie...
d4aan5w
d4aan5w
espi

CCC - Zbycie znacznego pakietu akcji (11/2014)

CCC - Zbycie znacznego pakietu akcji (11/2014)
Share
d4aan5w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-06
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zbycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. informuje, że w dniu 5 maja 2014 r. otrzymał zawiadomienie od ING Otwarty Fundusz Emerytalny (?ING OFE?) o zbyciu akcji Emitenta. W wyniku zbycia akcji Spółki, w transakcjach zawartych na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 28 kwietnia 2014 roku, ING OFE zmniejszył stan posiadania akcji Emitenta poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Przed zbyciem akcji ING OFE posiadał 2.317.133 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowiło 6,03% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 2.317.133 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowiło 5,14% ogólnej liczby głosów. Po dokonanych transakcjach, na dzień 5 maja 2014 roku ING OFE posiada 2.190.998 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 5,71% kapitału zakładowego Spółki i jest uprawniony do 2.190.998 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 4,86% ogólnej liczby głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCC Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101 Polkowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strefowa 6
(ulica) (numer)
076 845 84 00 076 845 84 31
(telefon) (fax)
ccc@ccc.eu www.ccc.eu
(e-mail) (www)
6922200609 390716905
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Mariusz Gnych Wiceprezes
2014-05-06 Piotr Nowjalis Wiceprezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4aan5w

Podziel się opinią

Share
d4aan5w
d4aan5w