Trwa ładowanie...
d1vupfg

CDRL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 maja 2015 r ...

CDRL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 maja 2015 roku. (11/2015)

Share
d1vupfg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-15
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 maja 2015 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Emitent) niniejszym zwołuje na dzień 15 maja 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28, w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i załącznikami znajduje się w poniższym załączniku do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.cdrl.pl
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki na 15 05 2015.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
projekty uchwał CDRL SA ZWZ 15 05 2015.pdf Projekty uchwałCDRLSA

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CDRL S.A. Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-000 Pianowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kwiatowa 2
(ulica) (numer)
+48 65 511 87 00 +48 65 511 87 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6981673166 411444842
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Tomasz Przybyła V-ce Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vupfg

Podziel się opinią

Share
d1vupfg
d1vupfg