Trwa ładowanie...
d2nkrnt
d2nkrnt
espi

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji S...

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki (14/2013)
Share
d2nkrnt
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-27
Skrócona nazwa emitenta
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.
Temat
Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") działając na podstawie Uchwały nr 5/I/2013 Zarządu Spółki w sprawie skupu akcji własnych Spółki z dnia 16 stycznia 2013 roku, w związku z Uchwałą 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, zaprasza akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji na warunkach określonych w Zaproszeniu do Składania Ofert Sprzedaży. Pełna treść Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Celtic (www.celtic.pl).
Załączniki
Plik Opis
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji CPD S.A..pdf Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji CPD S.A.
Fromularz oferty sprzedaży akcji.pdf Formularz oferty sprzedaży akcji CPD S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-677 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cybernetyki 7B
(ulica) (numer)
+48 22 321 05 00 +48 22 321 05 01
(telefon) (fax)
info@celtic.pl www.celtic.pl
(e-mail) (www)
6772286258 120423087
(NIP) (REGON)
d2nkrnt

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Andrew Morrison Shepherd Prezes Zarządu
2013-03-27 Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nkrnt

Podziel się opinią

Share
d2nkrnt
d2nkrnt