Trwa ładowanie...
d486wst
d486wst
espi

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Informacja Zarządu w związku głosowaniem Rady m.st. Warszawy ...

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Informacja Zarządu w związku głosowaniem Rady m.st. Warszawy nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich ? część I. (16/2014)
Share
d486wst
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-03
Skrócona nazwa emitenta
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.
Temat
Informacja Zarządu w związku głosowaniem Rady m.st. Warszawy nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich ? część I.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej ?Spółka?) informuje, iż dnia 3 lipca 2014 r. na sesji Rady m.st. Warszawy został poddany pod głosowanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich ? część I. Rada m.st. Warszawy, w wyniku głosowania podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich - część I. Obszar objęty planem to około 200 ha, które stanowią aż 25% dzielnicy Ursus. Uchwalenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na zsynchronizowane i zrównoważone uruchomienie wielofunkcyjnej inwestycji o charakterze miejskim na zdegradowanych terenach poprzemysłowych po byłych Zakładach Przemysłowych Ursus i jest niezmiernie istotnym impulsem dla gospodarczego rozwoju całej dzielnicy. Kolejnym krokiem w procedurze planistycznej będzie zatwierdzenie planu miejscowego przez Wojewodę.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-677 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cybernetyki 7B
(ulica) (numer)
+48 22 321 05 00 +48 22 321 05 01
(telefon) (fax)
info@celtic.pl www.celtic.pl
(e-mail) (www)
6772286258 120423087
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-03 Elżbieta Wiczkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d486wst

Podziel się opinią

Share
d486wst
d486wst