Trwa ładowanie...
d3dd38o

Centralna ścieżka projekcji inflacji i PKB (tabela)

...

Share
d3dd38o

29.10. Warszawa (PAP) - Poniżej opublikowana w piątek przez NBP centralna ścieżka projekcji inflacji i PKB.

2010 2011 2012

Wskaźnik cen konsumenta CPI (proc. r/r) 2,5 3,0 3,0

d3dd38o

Ceny żywności 2,5 4,0 3,3

Ceny energii 5,9 5,1 5,2

Wskaźnik cen inflacji bazowej
po wyłączeniu cen żywności i energii 1,6 2,1 2,3

PKB (proc. r/r) 3,5 4,3 4,2

d3dd38o

Popyt krajowy 3,5 4,5 4,4

Spożycie indywidualne 2,9 3,4 3,2

Spożycie zbiorowe 2,5 2,0 2,9

Nakłady inwestycyjne -1,6 8,2 8,5

d3dd38o

Wkład eksportu netto (pkt. proc.) -0,1 -0,3 -0,3

Eksport (proc. r/r) 12,3 8,6 9,2

Import (proc. r/r) 12,2 9,0 9,6

Płace brutto (proc. r/r) 4,1 5,4 6,6

d3dd38o

Liczba pracujących (proc. r/r) 0,6 1,0 0,6

Stopa bezrobocia ( proc.) 9,6 9,4 8,9

NAWRU (proc.) 10,8 11,3 11,9

Stopa aktywności zawodowej (proc.) 55,7 56,0 55,9

d3dd38o

Wydajność pracy (proc. r/r) 2,8 3,4 3,6

Jednostkowe koszty pracy ( proc. r/r) 1,0 1,9 2,9

Produkt potencjalny (proc. r/r) 3,6 3,0 3,0

Luka popytowa (proc. PKB potencjalnego) -0,9 0,4 1,6

Saldo rachunku bieżącego i kapitałowego -1,4 -2,0 -1,2
(proc. PKB)

WIBOR 3M (proc.) 3,83 3,73 3,73

(PAP)

mak/

d3dd38o

Podziel się opinią

Share
d3dd38o
d3dd38o