Trwa ładowanie...
d31dfgv

CENTROZAP - Zawiadomienie osób zobowiązanych (111/2010)

CENTROZAP - Zawiadomienie osób zobowiązanych (111/2010)

Share
d31dfgv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 111 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTROZAP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie osób zobowiązanych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Centrozap SA informuje, że w dniu 19 listopada 2010 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Ireneusza Króla Prezesa Zarządu Spółki o zmianie stanu posiadania o następującej treści:"Działając na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi niniejszym zawiadamiam o nabyciu w okresie od 01 grudnia 2009 roku do 19 listopada 2010 roku w ramach transakcji pozagiełdowych łącznie 46.000 sztuk akcji Centrozap SA po średniej cenie 0,54 zł za 1 akcję. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,02% udziału w kapitale zakładowym Centrozap SA i daje prawo do wykonywania 46.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Centrozap SA.Przed realizacją powyższej transakcji posiadałem bezpośrednio 1.100.000 sztuk akcji, co stanowiło 0,36% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.Po realizacji w/w umowy posiadam
bezpośrednio 1.146.000 sztuk akcji co stanowi 0,38% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.Posiadam dodatkowo 33,3% kapitału i głosów w Spółce CMS SA, która posiada 37.841.193 sztuk akcji Centrozap SA, co stanowi 12,41% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.Łącznie bezpośrednio i pośrednio posiadam 13.784.958 sztuk akcji Centrozap SA, co stanowi 4,52% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31dfgv

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król
2010-11-19 Adam Wysocki Wiceprezes Zarządu Adam Wysocki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31dfgv

Podziel się opinią

Share
d31dfgv
d31dfgv