Trwa ładowanie...
db96i9u
db96i9u
espi

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO - Zawarcie istotnej umowy. (29/2014) - EBI

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO - Zawarcie istotnej umowy. (29/2014)
Share
db96i9u

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 29 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie istotnej umowy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 6 listopada 2014 r. zawarł umowę z podmiotem z siedzibą w Londynie, który nie wyraził zgody na publikację danych (Kontrahent). Przedmiotem umowy jest pozyskanie na rzecz Kontrahenta podmiotu posiadającego aktywa związane z branżą logistyczną o wartości w przedziale 45.000.000,00 zł - 65.000.000,00 zł. Pozyskanie podmiotu zostanie dokonane poprzez zakup przez Kontrahenta znacznego pakietu akcji (udziałów) podmiotu, który umożliwi Kontrahentowi wpływ na strategiczne decyzje operacyjne tego podmiotu lub przez wykupienie potencjalnych zobowiązań tego podmiotu celem jego oddłużenia (wstąpienie w miejsce wierzyciela tego podmiotu). Emitent uznał wskazaną umowę za istotną z uwagi skalę przedsięwzięcia wynikającego z przedmiotowej umowy, wolumen transakcji, który może mieć wpływ na wyniki finansowe Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. w trakcie realizacji umowy oraz potencjalnie długotrwały okres trwania umowy (umowa została
zawarta na czas nieokreślony), który może istotnie wpłynąć na ostateczne wynagrodzenie Emitenta wynikające z tej umowy, gdyż zostało ono określone w roboczogodzinach. Podstawa prawna:§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". osoba reprezentująca spółkę: Paweł Jankowski - Wiceprezes Zarządu | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Jankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

db96i9u

Podziel się opinią

Share
db96i9u
db96i9u