Trwa ładowanie...
d4a91t9
d4a91t9
espi

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO - Zbycie aktywów o istotnej wartości (6/2015) - EBI

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO - Zbycie aktywów o istotnej wartości (6/2015)
Share
d4a91t9

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 6 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie aktywów o istotnej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: ?Emitent?), informuje iż w dokonał zbycia aktywów o istotnej wartości ? akcji jednego z liderów sektora bankowego w Polsce, spółki notowanej w indeksie giełdowym WIG20, o których nabyciu Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2015 z dnia 10 marca 2015 r. Emitent dokonał zbycia aktywów ze stratą na poziomie poniżej 1%, łącznie z kosztami prowizji domu maklerskiego. Decyzja o zbyciu przedmiotowych aktywów oparta została na bazie zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego, które zostały podane do publicznej wiadomości w dniu 24 marca 2015 r., a dotyczyły zaleceń nadzorczych w sprawie niewypłacania dywidendy z zysku za 2014 r. przez banki, które udzielały kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. W opinii Zarządu Emitenta powyższa ingerencja KNF jest całkowicie niezrozumiała i do czasu jej wyjaśnienia Emitent nie będzie inwestować w papiery wartościowe sektora bankowego. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Jankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4a91t9

Podziel się opinią

Share
d4a91t9
d4a91t9