Trwa ładowanie...
dwgk56a
espi

CENTRUM KLIMA S.A. - Zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (116/2012)

CENTRUM KLIMA S.A. - Zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (116/2012)
Share
dwgk56a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 116 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTRUM KLIMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") podaje do publicznej informacji, iż Rada Nadzorcza Spółki dnia 6 listopada 2012 roku na podstawie §22 ust.2 pkt (i) Statutu Spółki roku na mocy uchwały nr 02/10/2012 podjętej w trybie pisemnym obiegowym dokonała zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych powołanego w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. Rada Nadzorcza odwołała z funkcji podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2012 spółkę PKF Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 15/17 (kod pocztowy 01-747), która została powołana na tę funkcję na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 09/03/2012 z dnia 14 marca 2012 roku, o której podjęciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 53/2012 z dnia 15 marca 2012 roku. Spółka nie podpisała dotychczas umowy z PKF Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dokonanie badania sprawozdania rocznego Spółki za rok 2012, a więc wypowiedzenie tej umowy nie jest
konieczne. Jednocześnie Rada Nadzorcza dokonała wyboru nowego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, a to spółki Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa w celu zlecenia jej badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Spółka Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została wpisana pod numerem 130 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Spółka nie korzystała wcześniej z usług Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Uzasadnieniem zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki jest fakt, że podmiot z grupy Ernst & Young został wybrany do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok dotyczącego grupy kapitałowej Lindab AB, której częścią jest również Spółka, a zatem jest uzasadnione praktycznie i ekonomicznie, aby oba
sprawozdania finansowe badał audytor z tej samej grupy. Nowa umowa o świadczenie usług badania i przeglądu sprawozdań finansowych, którą Spółka zamierza zawrzeć z Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczyć będzie sprawozdań finansowych za rok 2012. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie w związku z §5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTRUM KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM KLIMA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-850 Wieruchów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sochaczewska 144
(ulica) (numer)
(22) 250-50-50 (22) 250-50-60
(telefon) (fax)
office@centrumklima.pl www.centrumklima.pl
(e-mail) (www)
5221022534 011179157
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Marek Perendyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwgk56a

Podziel się opinią

Share
dwgk56a
dwgk56a