Trwa ładowanie...
d1fq7oo
d1fq7oo
espi

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - zawarcie kolejnej umowy na świadczenie usług medycznych ze spółk...

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - zawarcie kolejnej umowy na świadczenie usług medycznych ze spółkami należnymi do Klastra LG (1/2013)
Share
d1fq7oo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-04
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Temat
zawarcie kolejnej umowy na świadczenie usług medycznych ze spółkami należnymi do Klastra LG
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. informuje, że w dniu 04 stycznia 2013 roku została podpisana umowa z kolejną spółką z Klastra LG: LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych dla pracowników spółki oraz ich rodzin. Usługi będą świadczone w Oddziale Centrum Medycznego ENEL-MED Przychodni Przyzakładowej LG Display Poland, ośrodkach Centrum Medycznego ENEL-MED oraz w innych ośrodkach medycznych współpracujących ze Zleceniodawcą. Umowa została zawarta na okres dwóch lat, od dnia 04 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Wartość umowy uzależniona jest od liczby osób objętych pakietem w danym miesiącu i wynieść może ok. 1 440 000 zł w okresie obowiązywania umowy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-195 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Słomińskiego 19
(ulica) (numer)
22 431 77 00 22 431 77 03
(telefon) (fax)
enel@enel.pl www.enel.pl
(e-mail) (www)
524-259-33-60 140802685
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Jacek Jakub Rozwadowski Wiceprezes Zarządu Jacek Jakub Rozwadowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fq7oo

Podziel się opinią

Share
d1fq7oo
d1fq7oo