Trwa ładowanie...
d12j9nf

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Zawarcie umowy na wynajem powierzchni na potrzeby przychodni wie...

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Zawarcie umowy na wynajem powierzchni na potrzeby przychodni wieloprofilowej w Oddziale Atrium w Warszawie. (13/2014)

Share
d12j9nf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy na wynajem powierzchni na potrzeby przychodni wieloprofilowej w Oddziale Atrium w Warszawie. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. informuje, że dnia 13 marca 2014 r. Emitent zawarł umowę ze spółką Kite Duo Sp. z o.o., której przedmiotem jest najem pomieszczeń w budynku Atrium Plaza, położonym w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29. Pomieszczenia w budynku Atrium Plaza zostają wynajęte na potrzeby przychodni wieloprofilowej ENEL-MED, w którym od 1999 roku Spółka posiada własną placówkę medyczną. W ocenie Zarządu zawarta umowa zmienia na korzyść Spółki warunki finansowe zawartej wcześniej umowy, której termin wygasłby w czwartym kwartale 2017 r. Zawarta umowa obniża miesięczną stawkę czynszu przy jednoczesnym przedłużeniu okresu najmu. Umowa została zawarta na wynajem pomieszczeń A na okres 10 lat od dnia 1 marca 2014 r., a na wynajem Pomieszczeń B, stanowiących ok. 1/5 wynajmowanej powierzchni na okres 9 lat i 6 miesięcy od dnia 1 września 2014 r. Wartość umowy w okresie obowiązywania wynieść może ok. 12.049.206,48 zł brutto (stawka czynszu będzie podlegać waloryzacji). Opłaty czynszowe płatne
będą w PLN w oparciu o średni kurs NBP EUR/PLN obowiązujący w dniu wystawienia faktury (obliczeń na potrzeby raportu dokonano przy kursie euro 4,20 zł.) Opłaty z tytułu kosztów eksploatacyjnych w okresie obowiązywania umowy wynieść mogą ok. 3.712.656,60 zł brutto, a łączna wartość umowy ok. 15.761.863,08 zł brutto. Dodatkowo, Wynajmujący zobowiązuje się do pokrycia części kosztów prac Najemcy mających na celu odnowienie oraz dostosowanie do bieżących potrzeb wynajętych powierzchni. Budżet na odnowienie powierzchni stanowi ok. 615.000 zł brutto. Udział Wynajmującego w kosztach prac Najemcy wypłacony będzie jako równowartość w złotych polskich kwoty Euro przeliczonej według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury, po poniesieniu wydatków remontowych. Najemca lub jego wykonawcy są upoważnieni do rozpoczęcia jakichkolwiek prac Najemcy po uprzednim dostarczeniu Wynajmującemu kopii polisy ubezpieczeniowej CAR na kwotę nie mniejszą niż 250.000 EUR. W ramach
obowiązującej umowy Emitent na własny rachunek i koszt oraz we własnym zakresie jest zobowiązany do zawarcia umów ubezpieczenia, m.in. w zakresie odpowiedzialności cywilnej względem osób trzecich, z zastrzeżeniem, iż minimalna suma ubezpieczenia wynosić będzie równowartość w PLN kwoty EUR 500.000. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12j9nf

| | | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-195 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Słomińskiego | | 19 lok. 524 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 431 77 00 | | 22 431 77 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | enel@enel.pl | | www.enel.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 524-259-33-60 | | 140802685 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Adam Stanisław Rozwadowski Prezes Zarządu Adam Stanisław Rozwadowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12j9nf

Podziel się opinią

Share
d12j9nf
d12j9nf