Trwa ładowanie...
d4mu7k7
espi

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Łączne kryterium umowy znaczącej w spółce zależnej ? aneks do umowy o na ...

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Łączne kryterium umowy znaczącej w spółce zależnej ? aneks do umowy o najwyższej wartości (50/2014)
Share
d4mu7k7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-18
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Łączne kryterium umowy znaczącej w spółce zależnej ? aneks do umowy o najwyższej wartości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. (?Emitent?) informuje, iż w dniu 18 listopada 2014 roku, otrzymał od Zarządu podmiotu zależnego ZBACH Sp. z o.o. (?Spółka?) z siedzibą w Tarnowie informację o podpisaniu przez Spółkę w dniu 17.11.2014 roku aneksu do umowy kredytowej z ING BŚK S.A. W nawiązaniu do raportu Emitenta (Raport bieżący: RB 34/2014), niniejszym aneksem nastąpiła zmiana w terminie trwania umowy kredytowej o najwyższej wartości: obowiązuje do dnia 14.11.2015 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Tekst jednolity Dz. U. z dnia 28.01.2014 r. poz. 133 z poźn zm.)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CHEMOSERVIS-DWORY S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-600 Oświęcim
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 1
(ulica) (numer)
(33) 480 20 00 (33) 444 60 59
(telefon) (fax)
sekretariat@chemoservis.pl www.chemoservis.pl
(e-mail) (www)
549-19-11-468 070889223
(NIP) (REGON)
d4mu7k7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Wojciech Mazur Prezes Zarządu
2014-11-18 Mariusz Wandor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mu7k7

Podziel się opinią

Share
d4mu7k7
d4mu7k7